Pulpit Alfa  (Alfa)

Pulpit Alfa jest komputerowym pulpitem do sterowania oświetleniem w teatrach, studiach telewizyjnych i na koncertach estradowych.
Numer w nazwie pulpitu to liczba obsługiwanych obwodów.
Produkowane są wersje: Alfa-255, Alfa-48, Alfa-60, Alfa-96, Alfa-144 oraz Alfa-192

Elementy regulacyjne i wskaźniki:

Uwaga! Opisy klawiszy, suwaków oraz wszystkie napisy na wyświetlaczu są w języku polskim (wyświetlacz można przestawić na język angielski).

Wejścia/wyjścia:

 Niektóre funkcje:  Alfetka - zdalne sterowanie do Alfy (Alfetka)

Do Alfy można podłączyć pulpit do zdalnego sterowania przewodowego. Umożliwia on pracę ze światłami z dowolnego miejsca teatru (ze sceny, widowni). Pulpit jest niewielkim urządzeniem mieszczącym się w dłoni, wyposażonym w klawiaturę i wyświetlacz LCD, na którym wyświetlane są numery i poziomy scen i obwodów.

Możliwości:

 
Program SCHOWEK

Jest to program działający w komputerze PC, pozwalający zapamiętywać spektakle z Alfy na dyskach lub dyskietkach komputera. Dowolny z 12 spektakli z Alfy można zapamiętać na dowolnej z 26 pozycji w komputerze. Komputer musi być typu PC, z dowolnym procesorem (może być nawet XT), z dowolnąkartą graficzną (jeśli będzie starsza niż VGA mogą być problemy z wyświetlaniem polskich liter w tytułach spektakli) i z dowolnymi dyskami i dyskietkami. Jedyny warunek konieczny: musi mieć interfejs szeregowy RS-232.

Kabelek łączący Alfę z PC:

2  3  5  - do Alfy (9Ż)
 |   |   |
3  2  5  - do PC (9Ż)
2  3  7  - lub (25Ż)

Obsługa programu SCHOWEK odbywa się tylko z Alfy (na komputerze PC trzeba tylko uruchomić program SCHOWEK, a na koniec wyjść z niego klawiszem ESC).

 

Pulpity Alfa-48 i Alfa-60 na 255 obwodów  

Każda Alfa-xx/255 ma xx wyjść analogowych i wyjście DMX z 400 kanałową paczką DMX.
W trybie 255 obwodów pierwsze xx obwodów pojawia się na wyjściach analogowych (i na mapie wbudowanej w Alfę), a wszystkie obwody pojawiają się w paczce DMX. Każda scena i każda faza efektu może zawierać do 123 dowolnych obwodów. Dodatkowo korzystając z krosu można dowolny z 255 obwodów wykierować w dowolną liczbę kanałów w paczce DMX.
Dostęp do obwodów zapewnia przełączane co 10 obwodów pole suwaków Alfy. Aby uzyskać dostęp np. do obwodu 47, trzeba 4 x wcisnąć klawisz +10 i suwakiem 7 ustawić poziom obwodu 47.
Przy wykorzystaniu Alfy do sterowania skanerów, jeśli kolejne skanery umieści się pod adresami 1, 11, 21 itd., to za pomocą klawiszy -10 i +10 uzyskuje się się szybki dostęp do skanerów.


Pulpit Alfa-255 (Alfa-255)

Najnowszą odmianą pulpitu Alfa jest Alfa-255. Przejęła najlepsze cechy modelu Alfa-24/255 otrzymując ponadto nowe użyteczne właściwości. Najbardziej istotną zmianą jest wprowadzenie 24 klawiszy (i odpowiadających im suwaków) obsługujących sceny i efekty, co umożliwia jednoczesny dostęp do dwukrotnie większej liczby zaprogramowanych scen i efektów.

Podstawowym interfejsem wyjściowym jest interfejs cyfrowy DMX, a wyjścia analogowe 0..+10V są opcją instalowaną na życzenie (model Alfa-255A) i obejmują tylko pierwsze 24 kanały.

Wszystkie inne właściwości dotyczące sposobu programowania scen/efektów, dostępu do obwodów powyżej 24 oraz krosu i wyjścia DMX są identyczne jak w modelu Alfa-24/255, pozostałe właściwości jak w modelu Alfa-24.