Logo firmy Logo firmy

[Strona główna] [Nasze produkty] [Cennik] [Kontakt]

Pulpit LCS-820

LCS-820 jest komputerowym pulpitem do sterowania oświetleniem w teatrach i studiach telewizyjnych. Produkowane są wersje od 60 do 512 obwodów. Pulpity typu LCS pracują w ponad 60 teatrach i studiach TV w Polsce i zagranicą.

Elementy pulpitu:
 • 8 suwaków cyfrowych z linijką świetlną (suwaki cyfrowe nie zużywają się mechanicznie):
  • suwak SUMA - ściemniacz główny
  • suwak PROGRAMOWANIE - do ustawiania poziomów obwodów przy programowaniu oraz korektach
  • suwaki zmieniacza A, B - do ręcznej zmiany scen (osobno scena wchodząca i schodząca) lub korekty czasów przy automatycznej zmianie scen
  • 4 dodatkowe suwaki cyfrowe C, D, E, F
   • mogą być one użyte do sterowania czterema scenami pomocniczymi, sterowanie może być zrobione na kilka sposobów:
    • ręczne regulując poziom scen
    • wchodzenie i schodzenie scen w zadanym czasie wyzwalane wciśnięciem klawisza
    • wchodzenie i schodzenie scen w zadanym czasie na rozkaz ze zmieniacza (razem ze zmianą jakiejś sceny w głównej sekwencji scen może być wyzwolone np. wolne wejście sceny pomocniczej)
   • mogą być użyte do regulacji czterech parametrów dowolnych efektów, np. suwak C może regulować tempo efektu E1, suwak D - tempo efektu E4, a suwak E - poziom efektu E4
 • pole scen dodatkowych - opis tutaj!
  • 20 suwaków - pod każdy suwak można podłączyć dowolną scenę świetlną - suwakiem reguluje się jej poziom
  • 20 klawiszy - do błyskania scenami świetlnymi i do przepisywania scen
  • suwak SUMA - ściemniacz główny
 • 2 monitory, na których wyświetlane są w przejrzysty sposób wszystkie parametry pulpitu (numery scen, poziomy, czasy) i poziomy wszystkich obwodów w procentach. Na monitorach można również oglądać zawartość pamięci scen, podglądać budowę scen
 • napęd dyskietek 3, 5" do zapamiętywania przedstawień - na jednej dyskietce mieści się 9 przedstawień

Uwaga! Wszystkie opisy klawiszy, suwaków i napisy na monitorach są w języku polskim.

Wejścia / wyjścia:
 • wyjścia analogowe - napięcie 0..+10V, max. 2 mA (wyjścia mogą być również przystosowane do wysterowania regulatorów o innych napięciach sterujących)
 • cyfrowy interfejs RS-232 do podłączenia pulpitu zdalnego sterowania przewodowego lub połączenia z komputerem typu PC i korzystania z programu SUFLER
 • wyjście do drukarki - można na niej drukować scenariusz świetlny przedstawień (numery scen, czasy, jakie obwody na jaki poziom są wpisane do scen)
 • opcjonalnie wyjście interfejsu cyfrowego DMX-512 do sterowania zmieniaczami kolorów, ruchomymi reflektorami lub skanerami
Niektóre funkcje:
 • możliwość szybkiego tworzenia i zapamiętywania scen świetlnych (w scenie można zapamiętać dowolne obwody ustawione na dowolny poziom)
 • możliwość tworzenia i zapamiętywania wielu efektów świetlnych (efekt to sekwencja pełnych scen świetlnych, do 64 kroków)
 • regulacja tempa i poziomu efektów
 • możliwość zapamiętania 3069 scen świetlnych lub efektów
 • pamięć z akumulatorowym podtrzymaniem - zawartość pamięci nie ginie po wyłączeniu zasilania
 • możliwość zmiany charakterystyk obwodom - m.in. jest charakterystyka skokowa do sterowania urządzeń, które nie tolerują napięć pośrednich i charakterystyka zapobiegająca gwałtownemu podawaniu pełnego napięcia na żarówki
 • elektroniczny kros - w przypadku uszkodzenia reflektora łatwo jest go zastąpić innym, bez przeprogramowywania przedstawienia
 • praca teatralna
  • możliwość wyciągania scen świetlnych z pamięci w ustalonej kolejności
  • zmiany scen w zaprogramowanym czasie lub ręcznie - suwakami X, Y
  • czasowe zmiany scen mogą być wykonywane bardzo precyzyjnie - każda scena może mieć ustawione 4 czasy: czas opóźnienia wejścia, czas wejścia, czas opóźnienia zejścia i czas zejścia
  • możliwość omijania lub powtarzania scen w trakcie przedstawienia lub na próbach
  • możliwość automatycznego wykonania (bez udziału operatora) kilku kolejnych zmian scen
  • możliwość wstawienia dodatkowych scen między już istniejące w sekwencji scen
  • możliwość ingerencji w świecącą scenę - można w czasie spektaklu skorygować (i rozjaśnić i sciemnić) poziom dowolnych obwodów
  • oprócz głównych scen świetlnych wprowadzanych zmieniaczem operator ma dodatkowo dostępne wszystkie możliwości opisane niżej w pracy estradowej
 • praca estradowa
  • możliwość tworzenia na bieżąco obrazu świetlnego z zapamiętanych scen świetlnych - każdą z 24 (20 na suwakach pola scen dodatkowych i 4 na suwakach cyfrowych C, D, E, F) dostępnych scen świetlnych można wprowadzić na dowolny poziom
  • możliwość uruchamiania przygotowanych efektów świetlnych
 • możliwość wydrukowania scenariusza świetlnego spektaklu (tytuł, kolejne sceny, czasy, skład scen: które obwody, z jakim poziomem są w scenach)
 • możliwość zapisania przedstawienia na dyskietce 3, 5"Pulpit LCS-420

LCS-420 jest uproszczoną wersją pulpitu LCS-820.

Różnice:
 • mniejsza liczba suwaków cyfrowych - brak suwaków C, D, E, F. Nie ma więc scen pomocniczych C, D, E, F, a regulacja tempa i poziomu efektów jest przeniesiona na suwak SUMA, co pozwala na regulację w jednym momencie tylko jednego parametru jednego efektu (w LCS-820 można jednocześnie regulować 4 parametry różnych efektów)
 • jeden monitorUrządzenia dodatkowe do LCS-820/420

Zdalne sterowanie:

Do pulpitu LCS można podłączyć pulpit do zdalnego sterowania przewodowego. Umożliwia on pracę ze światłami z dowolnego miejsca teatru (ze sceny, widowni). Pulpit jest niewielkim urządzeniem mieszczącym się w dłoni, wyposażonym w klawiaturę i wyświetlacz LCD, na którym wyświetlane są numery i poziomy scen i obwodów oraz czasy zmiany scen.

Możliwości:
 • tworzenie i zapamiętywanie scen świetlnych
 • ustawianie czasów zmiany scen
 • odtwarzanie scen w takiej kolejności i z takimi czasami jak na przedstawieniu (można wręcz poprowadzić przedstawienie)
 • odtwarzanie scen w takiej kolejności jak na przedstawieniu, ale z krótszymi czasami (przegląd scen)
 • korekty w już isniejących scenach
 • zapalanie i gaszenie pojedynczych obwodów, przydatne przy ustawianiu kierunków reflektorów

Pole ręczne z pamięcią jednej sceny:

Pole ręczne służy do współpracy z pulpitami LCS. Zawiera tyle suwaków, ile jest obwodów. Pole ręczne pracuje równolegle z pulpitem LCS - każdy obwód można wysterować i z pulpitu LCS i z pola ręcznego.
Można na polu ręcznym ustawiać sceny świetlne i zapamiętywać je w pulpicie LCS (na monitorze widać poziomy ustawiane na polu ręcznym.
Pole ręczne może pracować samodzielnie - ma wbudowaną pamięć jednej sceny. Na suwakach ustawia się scenę świetlną, zmieniaczem (dodatkowy suwak w polu ręcznym) wprowadza do pamięci, a suwaki zwalniają się do ustawiania następnej sceny. W ciemno, na suwakach ustawia się następną scenę i zmieniaczem wykonuje się zmianę scen: scena z pamięci schodzi, scena ustawiona na suwakach wchodzi.
Jest też możliwość ingerowania w poziom świecenia obwodów, gdy scena świeci z pamięci.

Pole ręczne - Alfa-96, Alfa-144:

Pulpit Alfa może pracować jako pole ręczne dla pulpitu LCS. Pulpit LCS używany jest wtedy w czasie normalnej działalności: precyzyjniejsze zmiany scen, lepsza orientacja w przedstawieniu (monitory), niezużywające się suwaki cyfrowe, dyskietki, a Alfa pracuje jako zwykłe pole ręczne.
Natomiast w sytuacjach nietypowych (gościnne występy innych teatrów, imprezy estradowe), gdy zwykle nie ma czasu na precyzyjne zaprogramowanie przedstawienia, szybkie zaprogramowanie 24 scen (lub efektów) na Alfie i 20 scen w polu scen dodatkowych pulpitu LCS może rozwiązać problemy.

Program SUFLER:

Na komputerze dołączonym do pulpitu LCS można zainstalować program SUFLER. Umożliwia on wpisywanie fragmentów scenariusza, które są istotne dla operatora światła i powiązanie ich ze zmianami scen świetlnych.
W czasie prowadzenia przedstawienia komputer śledzi zmiany scen w pulpicie LCS i podpowiada operatorowi, w którym momencie ma nastąpić kolejna zmiana.
Program pozwala też na wpisanie różnych informacji dodatkowych, np. o kierunkach reflektorów, o rodzaju filtrów. Można w ten sposób stworzyć pełną dokumentację przedstawienia.© AGAT Eurosystem NAJTAŃSZE = NAJLEPSZE w kraju SYSTEMY OŚWIETLENIOWE.
Poprzednia strona   Wstecz Początek strony   Do góry